Článek o nás...

Článek o nás...
Spojenie výrobcu obalov PPO SK a výrobnoobchodnej firmy DEMA Senica prinieslo nielen nový spoločný názov PPO Dema s.r.o , ale aj širší sortiment produktov, ľudský kapitál a posun do nových odvetvi. Cieľom bolo posilniť pozíciu na slovenskom aj európskom trhu. Priniesť tradičnú kvalitu, know-how a manažment materskej spoločnosti do novovzniknutého podniku. Už po pár mesiacoch ukázala, že je vysoko konkurencieschopná, flexibilná a inovatívna, ale tiež schopná v krátkom čase reagovať na nové výzvy.
Vice v příloze ppo-dema-s-r-o-2x-cela-a4-pr-i-k1-1.pdf